Liên hệ

Modern Sky Hotel

94L7 Nguyễn Thị Minh Khai. Thành phố Nha Trang

Điện thoại: +84-58-351-2757

Fax: +84-58-351-3757

Email: modernskyhotel@gmail.com

Website: www.modernskyhotel.com

Hãy liên hệ cùng chúng tôi

Yahoo Skype